Hakkımızda

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLİK FEDERASYONU

Uluslararası  Çevirmenlik Federasyonu, Türkiye’de tercümanlık mesleğinin daha kaliteli bir şekilde icra edilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ülkemizin efektif bir şekilde tercüme hizmeti alabilmesini amaçlayan ve bu hususlarda çalışmalar yürüten tercüme federasyonudur.

Taş Ali Koçer

Yönetim Kurulu Başkanı

ANKAÇED Y.K Başkanı

Gürkan Gülpınar

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

UDİÇED Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Kürşat Serttürk

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

EGEÇEDER Yönetim Kurulu Başkanı

Cem R. YILDIRIM

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

MARÇEVDER Yönetim Kurulu Başkanı

Tarık Ataç

Yönetim Kurulu Asil Üyesi

GAÇED Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu (ULÇEF), ülkemizde çevirmenlik ve çeviri bürosu işletmeciliği mesleğini icra eden arkadaşlarımızın haklarını savunmak ve daha da geliştirmek amacıyla 2019 yılı içerisinde Ankara’da kuruldu. Kurucu dernekler, başkentimizde Ankara Çevirmenler Derneği (ANKAÇED), İstanbul’da Uluslararası Dil ve Çeviri Derneği (UDİÇED), Marmara Çevirmenler ve Çeviri İşletmeleri Derneği (MARÇEVDER), İzmir’de Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri Büroları Derneği (EGEÇEDER) ve Gaziantep’te Gaziantep Çevirmenlik Derneği (GAÇED)’dir.

Türkiye’nin metropol olarak tabir edilen, sanayisi gelişmiş 4 şehri olan İstanbul, İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki oluşumları tek çatı altında toplayan ve sizlerin de katkılarıyla güçlenerek, sektörümüzün sorunları üzerinde daha da etkin olmak bizim birincil amacımızdır. Sadece sorunları çözmek noktasında değil, içerisinde bulunduğumuz meslek grubu için atılabilecek adımlar, yenilikler noktasında da çalışmayı hedefliyoruz. Bütün bunların yanında mesleki olarak en örgütlü ve güçlü dernekler tarafından kurulmuş olmamız da bizim için itici gücü oluşturmaktadır.

Her dernek, çevirmenler ve çeviri büroları için kendi bünyesinde çeşitli organizasyonlar yaparak bir birlik ortamını yaratıyorlardı. Geçtiğimiz yıl 5 dernek olarak bu yolda yalnız yürünmeyeceğine ve birlik olunmadığı takdirde sesimizin daha cılız çıkacağına karar verdik ve güçlü bir yapı için her birlikte hareket etmeye söz verdik. Ancak bu yasaların bize çizdiği şekilde olabilirdi. Bu 5 derneğin birlikteliğinden Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu doğdu.  Uzun uğraşlar verdiğimiz örgütlü yapımıza kavuşarak çalışmalarımıza bu yolda devam edeceğiz.  


Neden Kurulduk ?

Çevirmenlik ve çeviri işletmeciliği, sektörel anlamda oldukça zorlayıcıdır. Birçok hakkın olmaması gibi var olan hakların da elimizden alınmaya çalışılması kötü olan şartları daha da ağırlaştırarak, çalışma hayatını çekilmez kılıyordu. Sorunları çözme noktasında daha da etkin olabilmek için ULÇEF’in kuruluş aşamasını başlattık.

ULÇEF’in temel kuruluş felsefesi içerisinde iyi bir örgütlenme, herkesin söz sahibi olup fikrini özgürce dile getirebildiği bir ortam ve eşitlik vardır.  Fikirlerin özgürce dile getirilemediği yerde ne yazık ki ilerleme kaydetmek mümkün değildir ve hak savunulması söz konusu olamaz. Bu platformda hepimiz düşüncelerimizi dile getireceğiz, sonunda ortak karara varıp, yönümüzü tayin edeceğiz.

Çevirmenlerin ve çeviri işletmelerinin yıllardır bir türlü bitmeyen sorunlarına ses olmak ve onları daha yüksek perdeden dile getirmek isteyen ULÇEF, bu mücadele içerisinde sektöre olumlu anlamda katkılar yapmak amacıyla yola çıktı. Henüz çok yeniyiz ve hedeflerimiz var. Birlikte olduğumuz sürece bu hedeflerimize hızla varabiliriz.

Gelin birlikte daha güçlü olalım. Geleceğimizi her beraber inşa edelim.

Misyonumuz

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu, çeviri sektörünün sorunlarına eğilerek, bugünü daha da yaşanılır kılabilmek için çalışmaktadır. Bu minvalde sorunların çözümü için hareket eden tüm dernek ve çeviri işletmeleri ile çevirmenleri bir araya getirmek için çalışma yürütmekteyiz. Birincil amacımız, Federasyonumuz çatısı altında mücadele vermek isteyenler ve bir araya geldiğimiz kurum, kuruluş ve üyelerle ortak bir yol haritası çizerek, plan ve programlı bir şekilde çalışmaktır.

Vizyonumuz

Uluslararası Çevirmenlik Federasyonu, çeviri sektörünün sorunlarına eğilerek, bugünü daha da yaşanılır kılabilmek için çalışmaktadır. Bu minvalde sorunların çözümü için hareket eden tüm dernek ve çeviri işletmeleri ile çevirmenleri bir araya getirmek için çalışma yürütmekteyiz. Birincil amacımız, Federasyonumuz çatısı altında mücadele vermek isteyenler ve bir araya geldiğimiz kurum, kuruluş ve üyelerle ortak bir yol haritası çizerek, plan ve programlı bir şekilde çalışmaktır.